Skip to main content

Bg. 18.21

Tekst

pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam

Synonyms

pṛthaktvena — på grund af opdeling; tu — men; yat — som; jñānam — viden; nānā-bhāvān — mangfoldige situationer; pṛthak-vidhān — forskellige; vetti — forstår; sarveṣu — i alle; bhūteṣu — levende væsener; tat — den; jñānam — viden; viddhi — forstå blot; rājasam — som udtryk for lidenskab.

Translation

Den viden, gennem hvilken man ser, at der i alle de forskellige kroppe befinder sig forskellige slags levende væsener, bør du forstå som viden i lidenskabens kvalitet.

Purport

FORKLARING: Ideen om, at den materielle krop er det levende væsen, og at bevidstheden ophører, når kroppen går til grunde, kaldes viden i lidenskabens kvalitet. Ifølge den viden er kroppe forskellige fra hinanden, fordi de har udviklet forskellige former for bevidsthed, men bortset fra det er der ingen særskilt sjæl, der manifesterer bevidsthed. Kroppen selv er sjælen, og der findes ingen sjæl separat fra kroppen. Ifølge den opfattelse er bevidstheden midlertidig, eller også er der ingen individuelle sjæle, men der er en altgennemtrængende sjæl, der er fuld af viden, mens kroppen er en manifestation af midlertidig uvidenhed. Eller ud over denne krop er der ingen adskilt sjæl eller højeste sjæl. Alle sådanne opfattelser anses for at være produkter af lidenskabens kvalitet.