Skip to main content

Bg. 14.18

Tekst

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā
madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā
adho gacchanti tāmasāḥ

Synonyms

ūrdhvam — opad; gacchanti — går; sattva-sthāḥ — de, som er i godhedens kvalitet; madhye — i midten; tiṣṭhanti — bor; rājasāḥ — de, som er i lidenskabens kvalitet; jaghanya — af afskyelig; guṇa — kvalitet; vṛtti-sthāḥ — de, hvis beskæftigelse er; adhaḥ — ned; gacchanti — går; tāmasāḥ — personer i uvidenhedens kvalitet.

Translation

De, der befinder sig i godhedens kvalitet, stiger gradvist op til de højere planeter. De, der er i lidenskabens kvalitet, opholder sig på de jordiske planeter, og befinder man sig i uvidenhedens afskyelige kvalitet, falder man ned til de helvedesagtige verdener.

Purport

FORKLARING: I dette vers bliver det yderligere understreget, hvad resultaterne er af at handle i naturens tre kvaliteter. Der findes et højere planetsystem, der består af de himmelske planeter, hvor alle er højt udviklede. Alt efter hvilken grad, som det levende væsen har udviklet af godhedens kvalitet, kan det blive overført til forskellige planeter i dette system. Den højeste planet er Satyaloka eller Brahmaloka, hvor den oprindelige person i dette univers, Herren Brahmā, opholder sig. Vi har allerede set, at vi dårligt kan forestille os de fantastiske levevilkår på Brahmaloka, men den højeste livstilstand, godhedens kvalitet, kan bringe os dertil.

Lidenskabens kvalitet er blandet. Den befinder sig i midten mellem godheden og uvidenhedens kvaliteter. En person er ikke altid ren, men selv om man skulle være rent i lidenskabens kvalitet, vil man blot blive her på Jorden som en konge eller rig mand. Men eftersom kvaliteterne er blandede, kan man også gå ned. Folk på Jorden kan i deres lidenskab eller uvidenhed ikke med magt tiltvinge sig adgang til de højere planeter med maskiner. I lidenskabens kvalitet er der også mulighed for at blive sindssyg i det næste liv.

Den laveste kvalitet eller uvidenhedens kvalitet bliver her beskrevet som afskyelig. Det er i højeste grad risikabelt at udvikle uvidenhed. Det er den laveste af den materielle naturs kvaliteter. Der findes otte millioner arter under det menneskelige niveau i form af fugle, dyr, reptiler, træer osv., og i den grad, folk har udviklet uvidenhedens kvalitet, bliver de ført ned til disse afskyelige levevilkår. Her er ordet tāmasāḥ meget vigtigt. Tāmasāḥ refererer til dem, der kontinuerligt hænger fast i uvidenhedens kvalitet uden at stige op til en højere kvalitet. Deres fremtid er meget mørk.

Mennesker i uvidenheden og lidenskabens kvaliteter har en mulighed for at blive ophøjet til godhedens kvalitet, og måden, hvorpå de kan blive det, kaldes Kṛṣṇa-bevidsthed. Men drager man ikke fordel af denne mulighed, fortsætter man helt sikkert i de lavere kvaliteter.