Skip to main content

Bg. 11.47

Tekst

śrī-bhagavān uvāca
mayā prasannena tavārjunedaṁ
rūpaṁ paraṁ darśitam ātma-yogāt
tejo-mayaṁ viśvam anantam ādyaṁ
yan me tvad anyena na dṛṣṭa-pūrvam

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Guddommens Højeste Personlighed sagde; mayā — af Mig; prasannena — med glæde; tava — for dig; arjuna — O Arjuna; idam — denne; rūpam — form; param — transcendentale; darśitam — er blevet vist; ātma-yogāt — gennem Min indre energi; tejaḥ-mayam — fuld af stråleglans; viśvam — universel; anantam — ubegrænset; ādyam — oprindelig; yat — den, som; me — Min; tvat anyena — ud over dig; na dṛṣṭa-pūrvam — som ingen andre før har set.

Translation

Guddommens Højeste Personlighed sagde: Min kære Arjuna, med glæde har Jeg gennem Min indre kraft vist dig denne suveræne universelle form i den materielle verden. Ingen før dig har nogensinde set denne oprindelige form, ubegrænset og fuld af blændende stråleglans som den er.

Purport

FORKLARING: Da Arjuna gerne ville se den Højeste Herres universelle form, viste Herren Kṛṣṇa på grund af Sin barmhjertighed mod Sin hengivne ham den universelle form, der er fuld af stråleglans og overdådighed. Denne form var blændende som Solen, og dens mange ansigter forandrede sig i ét væk. Kṛṣṇa viste denne form udelukkende for at efterkomme Sin ven Arjunas ønske. Kṛṣṇa manifesterede denne form gennem Sin indre kraft, der er ufattelig for menneskelig spekulation. Ingen før Arjuna havde set denne Herrens universelle form, men fordi formen blev vist for Arjuna, kunne andre hengivne på de himmelske planeter og på andre planeter i det ydre rum også se den. De havde ikke set den før, men takket være Arjuna kunne de nu se den. Alle Herrens hengivne i discipelrækken kunne med andre ord se den universelle form, der ved Kṛṣṇas nåde blev vist for Arjuna. Nogle har kommenteret, at Kṛṣṇa også viste denne form for Duryodhana, da Kṛṣṇa besøgte Duryodhana for at forhandle om fred. Duryodhana tog desværre ikke imod fredstilbuddet, men ved den lejlighed manifesterede Kṛṣṇa nogle af Sine universelle former. Disse former er dog ikke de samme som den, der blev vist for Arjuna. Her står der klart og tydeligt, at ingen nogensinde før havde set denne form.