Skip to main content

Bg. 11.16

Tekst

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyms

aneka — med mange; bāhu — arme; udara — maver; vaktra — munde; netram — og øjne; paśyāmi — jeg ser; tvām — Dig; sarvataḥ — til alle sider; ananta-rūpam — i en uendelig form; na antam — ingen ende; na madhyam — ingen midte; na punaḥ — ej heller igen; tava — Din; ādim — begyndelse; paśyāmi — jeg ser; viśva-īśvara — O Herre over universet; viśva-rūpa — i form af universet.

Translation

O Universets Herre, O universelle form, i Din krop kan jeg se mange, mange arme, maver, munde og øjne, der udbreder sig uden grænser i alle retninger. Jeg ser i Dig ingen ende, midte eller begyndelse.

Purport

FORKLARING: Kṛṣṇa er Guddommens Højeste Personlighed og er uendelig. Derfor kunne alting ses gennem Ham.