Skip to main content

Bg. 10.6

Tekst

maharṣayaḥ sapta pūrve
catvāro manavas tathā
mad-bhāvā mānasā jātā
yeṣāṁ loka imāḥ prajāḥ

Synonyms

mahā-ṛṣayaḥ — de store vismænd; sapta — syv; pūrve — før; catvāraḥ — fire; manavaḥ — Manuer; tathā — også; mat-bhāvāḥ — født af Mig; mānasāḥ — fra sindet; jātāḥ — født; yeṣām — af dem; loke — i verden; imāḥ — hele denne; prajāḥ — befolkning.

Translation

De syv store vismænd og før dem de fire andre store vismænd og Manuerne [menneskehedens forfædre] kommer fra Mig og er født fra Mit sind, og alle levende væsener, der befolker de forskellige planeter, nedstammer fra dem.

Purport

FORKLARING: Herren giver her en genealogisk oversigt over universets befolkning. Brahmā er det oprindelige levende væsen, der er født fra den Højeste Herres energi, i hvilken forbindelse Herren bliver kaldt Hiraṇyagarbha. Fra Brahmā blev alle de syv store vismænd og før dem fire andre store vismænd ved navn Sanaka, Sananda, Sanātana og Sanat- kumāra såvel som de 14 Manuer alle manifesteret. Alle disse 25 store vismænd er kendt som patriarker for de levende væsener i hele universet. Der findes utallige universer og i hvert af dem utallige planeter, og hver eneste planet er fuld af alle mulige forskellige befolkninger. De nedstammer alle fra disse 25 patriarker. Brahmā udførte askese i 1000 af halvgudernes år, før han ved Kṛṣṇas nåde forstod, hvordan han skulle skabe. Fra Brahmā kom dernæst Sanaka, Sananda, Sanātana og Sanat-kumāra, så Rudra og derefter de syv vismænd, og på denne måde blev brāhmaṇaerne og kṣatriyaerne alle født af Guddommens Højeste Personligheds energi. Brahmā er kendt som Pitāmaha eller bedstefaderen, og Kṛṣṇa er kendt som Prapitāmaha, bedstefaderens fader. Dette bliver forklaret i Bhagavad-gītā 11.39.