Skip to main content

Bg. 10.19

Tekst

śrī-bhagavān uvāca
hanta te kathayiṣyāmi
divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
prādhānyataḥ kuru-śreṣṭha
nāsty anto vistarasya me

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Guddommens Højeste Personlighed sagde; hanta — ja; te — til Dig; kathayiṣyāmi — Jeg vil fortælle om; divyāḥ — guddommelige; hi — afgjort; ātma-vibhūtayaḥ — de personlige overdådigheder; prādhānyataḥ — som er de vigtigste; kuru-śreṣṭha — O du bedste blandt Kuruerne; na asti — der er ingen; antaḥ — grænse; vistarasya — for udstrækningen; me — Min.

Translation

Guddommens Højeste Personlighed sagde: Ja, lad Mig fortælle dig om Mine pragtfulde manifestationer, O Arjuna, men kun om de mest fremtrædende, for Min overdådighed er ubegrænset.

Purport

FORKLARING: Det er ikke muligt at begribe Kṛṣṇas og Hans overdådigheders storhed. Den individuelle sjæls sanser er begrænsede og tillader ham ikke at forstå det totale omfang af omstændighederne omkring Kṛṣṇa. Ikke desto mindre forsøger de hengivne at forstå Kṛṣṇa, ikke ud fra et ønske om på noget tidspunkt eller i nogen livstilstand at blive i stand til at forstå Kṛṣṇa fuldstændigt, men fordi emnerne om Kṛṣṇa i sig selv er så fulde af nydelse, at de forekommer de hengivne at være som nektar. Derfor nyder de hengivne dem. De rene hengivne finder transcendental glæde i at tale om Kṛṣṇas overdådigheder og Hans forskellige energier. Det er derfor, de gerne vil høre om dem og diskutere dem. Kṛṣṇa ved, at de levende væsener ikke kan begribe omfanget af Hans overdådigheder. Han indvilliger derfor i kun at give en delvis beskrivelse af de vigtigste manifestationer af Sine forskellige energier. Ordet prādhānyataḥ (“vigtigste”) er meget betydningsfuldt, for vi kan kun forstå nogle få af de vigtigste detaljer om den Højeste Herre, eftersom Hans træk er ubegrænsede. Det er ikke muligt at forstå dem alle. Og ordet vibhūti, sådan som det bliver anvendt i dette vers, henviser til de overdådigheder, hvormed Han styrer hele manifestationen. Ifølge Amara-kośa-ordbogen angiver vibhūti en overdådighed ud over det sædvanlige.

Upersonalisten eller panteisten kan ikke forstå den Højeste Herres usædvanlige overdådigheder eller manifestationerne af Hans guddommelige energier. I både den materielle og den åndelige verden er Hans energier spredt i alle tænkelige manifestationer. Nu beskriver Kṛṣṇa det, der direkte kan opfattes af et almindeligt menneske. På den måde bliver der givet en beskrivelse af en del af Hans mangfoldige energier.