Skip to main content

Bg. 1.9

Tekst

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synonyms

anye — andre; ca — også; bahavaḥ — i stort tal; śūrāḥ — helte; mat-arthe — for min skyld; tyakta-jīvitāḥ — parate til at sætte livet på spil; nānā — mange; śastra — våben; praharaṇāḥ — udstyret med; sarve — dem alle; yuddha-viśāradāḥ — erfarne i den militære videnskab.

Translation

Der er mange andre helte, der er rede til at ofre livet for min skyld. De er alle veludrustede med forskellige slags våben, og alle er de kyndige i den militære videnskab.

Purport

FORKLARING: Hvad angår de andre såsom Jayadratha, Kṛtavarmā og Śalya er de alle fast besluttet på at ofre deres liv for Duryodhanas skyld. Allerede her slås det med andre ord fast, at fordi de havde sluttet sig til den syndige Duryodhana, ville de alle falde i slaget på Kurukṣetra. Duryodhana følte sig ikke desto mindre sikker på sejr på grund af sine ovennævnte venners samlede styrke.