Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.3

Verš

pitari bhraṁśite sthānād
indrāṇyā dharṣaṇād dvijaiḥ
prāpite ’jagaratvaṁ vai
yayātir abhavan nṛpaḥ

Synonyma

pitari — když jeho otec; bhraṁśite — byl donucený poklesnout; sthānāt — z nebeských planet; indrāṇyāḥ — Śacī, Indrovy manželky; dharṣaṇāt — kvůli hanobení; dvijaiḥ — jimi (poté, co si stěžovala brāhmaṇům); prāpite — degradovaný; ajagaratvam — životu hada; vai — jistě; yayātiḥ — syn jménem Yayāti; abhavat — stal se; nṛpaḥ — králem.

Překlad

Jelikož Nahuṣa, otec Yayātiho, obtěžoval Indrovu manželku Śacī, stěžovala si Agastyovi a jiným brāhmaṇům. Tito svatí brāhmaṇové proto Nahuṣu prokleli, aby poklesl z nebeských planet a žil jako hroznýš. Následně se králem stal Yayāti.