Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.4

Verš

asrākṣīd bhagavān viśvaṁ
guṇa-mayyātma-māyayā
tayā saṁsthāpayaty etad
bhūyaḥ pratyapidhāsyati

Synonyma

asrākṣīt — způsobil stvoření; bhagavān — Osobnost Božství; viśvam — vesmír; guṇa-mayyā — obdařen třemi kvalitami hmotné přírody; ātma — duše; māyayā — energií; tayā — pomocí ní; saṁsthāpayati — udržuje; etat — to vše; bhūyaḥ — opět; praty-apidhāsyati — také ničí opačným postupem.

Překlad

Svojí soběstačnou energií složenou ze tří kvalit hmotné přírody Pán způsobuje stvoření tohoto vesmíru. S ní stvoření udržuje a opačným postupem ho neustále znovu a znovu ničí.

Význam

Tento vesmír Pán stvořil pro ty živé bytosti, které od Něho odvedla iluzorní myšlenka, že se Mu vyrovnají, když Ho budou napodobovat. Tři kvality hmotné přírody existují proto, aby dále mátly podmíněné duše. Podmíněná živá bytost, zmatena iluzorní energií, se pokládá za část hmotného stvoření, neboť zapomíná na svoji duchovní totožnost, a tak se zaplétá život za životem do hmotných činností. Tento hmotný svět nestvořil Pán pro Sebe, ale pro podmíněné duše, které zneužívají své nepatrné, Bohem darované samostatnosti a chtějí se stát vládci. Na základě této touhy podmíněné duše podléhají opakovanému zrození a smrti.