Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.272

Verš

sannyāsī dekhiyā more karaha vañcana
nā kahilā teñi sādhya-sādhana-lakṣaṇa

Synonyma

sannyāsī — člověk ve stavu odříkání; dekhiyā — vidící; more — Mě; karaha — činíš; vañcana — podvod; kahilā — nepopsal jsi; teñi — proto; sādhya — cíl; sādhana — způsob dosažení; lakṣaṇa — příznaky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dále tattvavādskému ācāryovi řekl: „Viděl jsi, že jsem potulný mnich ve stavu odříkání, a hrál jsi se mnou nečestnou hru. Ve skutečnosti jsi nepopsal konečný cíl a způsob, jak ho dosáhnout.“