Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.167

Verš

abhidheya, sādhana-bhakti ebe kahiluṅ sanātana
saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya varṇana

Synonyma

abhidheya — prostředky k dosažení vytouženého cíle; sādhana-bhakti — oddanou službu prováděnou tělem a smysly; ebe — nyní; kahiluṅ — popsal jsem; sanātana — Můj drahý Sanātano; saṅkṣepe — v krátkosti; kahiluṅ — popsal jsem; vistāra — rozšíření; yāya — není možný; varṇana — popis.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, krátce jsem popsal proces praktické oddané služby, který je prostředkem k dosažení lásky ke Kṛṣṇovi. Obšírně to popsat nelze.“