Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.1

Verš

vicchede ’smin prabhor antya-
līlā-sūtrānuvarṇane
gaurasya kṛṣṇa-viccheda-
pralāpādy anuvarṇyate

Synonyma

vicchede — v této kapitole; asmin — toto; prabhoḥ — Pánova; antya-līlā — posledního období Jeho zábav; sūtra — shrnutí; anuvarṇane — při popisování; gaurasya — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-viccheda — odloučení od Kṛṣṇy; pralāpa — šílenství; ādi — jiná témata; anuvarṇyate — jsou popsána.

Překlad

V rámci stručného shrnutí posledních zábav Pána Caitanyi Mahāprabhua v této kapitole popíši Pánovu transcendentální extázi z odloučení od Kṛṣṇy, která vypadá jako šílenství.

Význam

V této druhé kapitole jsou obecně popsány činnosti Pána Caitanyi poté, co přijal sannyās. Śrī Caitanya Mahāprabhu je zde označen jako gaura neboli světlé pleti. Kṛṣṇa je obecně známý jako načernalý. Když se však pohrouží do myšlenek na gopī, které mají všechny světlou pleť, sám také zesvětlá. Obzvláště Śrī Caitanya Mahāprabhu pociťoval nesmírně hluboké odloučení od Kṛṣṇy, jako milenec zkroušený odloučením od své milé. Tyto pocity, které Śrī Caitanya Mahāprabhu projevoval téměř dvanáct let na konci svých zábav, jsou stručně vylíčeny v této druhé kapitole Madhya-līly.