Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.98

Verš

ataeva prabhu kichu āge nāhi śune
ei maryādā prabhu kariyāche niyame

Synonyma

ataeva — proto; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — cokoliv; āge — dopředu; nāhi śune — neposlouchá; ei maryādā — tuto etiketu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kariyāche niyame — učinil zásadou.

Překlad

Proto Śrī Caitanya Mahāprabhu nenaslouchal ničemu, co předtím nevyslechl Svarūpa Dāmodara. Tuto etiketu Pán stanovil jako zásadu.