Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.259

Verš

eta bali’ vandilā haridāsera caraṇa
haridāsa kahe, — “kara kṛṣṇa-saṅkīrtana”

Synonyma

eta bali' — když to dořekla; vandilā — uctívala; haridāsera caraṇa — lotosové nohy Haridāse Ṭhākura; haridāsa kahe — Haridāsa řekl; kara — jen prováděj; kṛṣṇa-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Kṛṣṇy.

Překlad

Māyā domluvila a uctívala lotosové nohy Haridāse Ṭhākura, který ji zasvětil slovy: „Jen zpívej Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.“

Význam

VÝZNAM: Nyní chtěla požehnání Haridāse Ṭhākura i māyā. Haridāsa Ṭhākura ji proto formálně zasvětil tím, že ji požádal, aby zpívala Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.