Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.244

Verš

kīrtana karite āsi’ prātaḥ-kāla haila
prātaḥ-kāla dekhi’ nārī uṭhiyā calila

Synonyma

kīrtana karite — zpíval a zpíval; āsi' — až nastalo; prātaḥ-kāla — ráno; haila — objevilo se; prātaḥ-kāla dekhi' — když viděla ranní světlo; nārī — žena; uṭhiyā calila — vstala a odešla.

Překlad

Takto zpíval a zpíval svaté jméno až do rána. Jakmile žena uviděla, že svítá, vstala a odešla.