Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.168

Verš

nirjana parṇa-śālāya karena kīrtana
balarāma-ācārya-gṛhe bhikṣā-nirvāhaṇa

Synonyma

nirjana — osamělé; parṇa-śālāya — v doškové chýši; karena — provádí; kīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; balarāma-ācārya-gṛhe — v domě Balarāmy Ācāryi; bhikṣā-nirvāhaṇa — přijímání milodarů.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura dostal ve vesnici doškovou chýši na odlehlém místě a zpíval tam Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Prasādam přijímal v domě Balarāmy Ācāryi.