Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.71

Verš

śaṅkara karena prabhura pāda-samvāhana
ghumāñā paḍena, taiche karena śayana

Synonyma

śaṅkara — Śaṅkara; karena — provádí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāda-samvāhana — masáž nohou; ghumāñā paḍena — usíná; taiche — takto; karena śayana — lehá si.

Překlad

Śaṅkara masíroval Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nohy, ale usínal při tom, a tak si lehl.