Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.30

Verš

rāse rādhā lañā kṛṣṇa antardhāna kailā
pāche sakhī-gaṇa yaiche cāhi’ beḍāilā

Synonyma

rāse — v tanci rāsa; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; lañā — beroucí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; antardhāna kailā — zmizel; pāche — potom; sakhī-gaṇa — všechny gopī; yaiche — jako; cāhi' — hledající; beḍāilā — chodil sem a tam.

Překlad

Poté, co Kṛṣṇa během tance rāsa zmizel s Rādhārāṇī, chodily gopī po lese a hledaly Ho. Stejně nyní chodil Śrī Caitanya Mahāprabhu po této zahradě u moře.