Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.57

Verš

ei-mata ardha-rātri kailā niryāpaṇa
bhitara-prakoṣṭhe prabhure karāilā śayana

Synonyma

ei-mata — takto; ardha-rātrī — polovina noci; kailā niryāpaṇa — uplynula; bhitara-prakoṣṭhe — ve vnitřní místnosti; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karāilā śayana — uložili.

Překlad

Po takto strávené polovině noci Rāmānanda Rāya a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī uložili Śrī Caitanyu Mahāprabhua na Jeho lůžko ve vnitřní místnosti.