Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.91

Verš

pathe tāre mililā viśvāsa-rāmadāsa
viśvāsa-khānāra kāyastha teṅho rājāra viśvāsa

Synonyma

pathe — na cestě; tāre — ho; mililā — potkal; viśvāsa-rāmadāsa — Rāmadāsa Viśvāsa; viśvāsa-khānāra — z vládního finančního oddělení; kāyastha — který patřil ke třídě kāyasthů; teṅho — on; rājāra — králův; viśvāsa — tajemník.

Překlad

V Bengálsku potkal Rāmadāse Viśvāse, jenž patřil do kasty kāyasthů a byl jedním z králových tajemníků.

Význam

Slova viśvāsa-khānāra kāyastha označují tajemníka či úředníka z třídy kāyasthů. Kāyasthové obvykle pracovali jako tajemníci králů, guvernérů a jiných důležitých osob. Říká se, že každý, kdo tehdy pracoval ve vládním sekretariátu, byl kāyastha.