Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.36

Verš

mathurā gele sanātana-saṅgei rahibā
mathurāra svāmī sabera caraṇa vandibā

Synonyma

mathurā gele — když půjdeš do Mathury; sanātana-saṅgei — ve společnosti Sanātany Gosvāmīho; rahibā — zůstaň; mathurāra svāmī — vůdčích osobností v Mathuře; sabera — všech; caraṇa vandibā — uctívej nohy.

Překlad

„Po příchodu do Mathury bys měl zůstat u Sanātany Gosvāmīho a vzdát úctu nohám všech tamních vůdčích osobností.“