Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.26

Verš

sabā lañā kailā jagannātha daraśana
sabā lañā mahāprabhu karena bhojana

Synonyma

sabā lañā — beroucí je všechny; kailā — vykonal; jagannātha daraśana — návštěvu Jagannāthova chrámu; sabā lañā — se všemi; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena bhojana — přijal prasādam.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu s nimi šel do chrámu zhlédnout Pána, a toho dne ve společnosti všech těchto oddaných také poobědval.