Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.113

Verš

advaita-ācārya gosāñira mahimā apāra
yāṅhāra huṅkāre kaila caitanyāvatāra

Synonyma

advaita-ācārya — Advaita Ācārya; gosāñira — Pána; mahimā apāra — neomezená sláva; yāṅhāra — jehož; huṅkāre — voláním; kaila — přivedl; caitanya-avatāra — inkarnaci Pána Caitanyi.

Překlad

Sláva Śrī Advaity Ācāryi nezná hranic, protože Jeho upřímné volání zapříčinilo sestoupení Pána Caitanyi na tuto Zemi.