Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.35

Verš

īśvarera dainya kari’ kariyāche bhikṣā
ataeva daṇḍa kari’ karāiba śikṣā

Synonyma

īśvarera — Nejvyšší Osobnosti Božství; dainya — chudobu; kari' — prohlašující; kariyāche — udělal; bhikṣā — žebrání; ataeva — proto; daṇḍa — trest; kari' — dát mu; karāiba — způsobí; śikṣā — ponaučení.

Překlad

„Jelikož ale dělá z inkarnace Boha chudého žebráka, potrestám ho, abych ho napravil.“

Význam

Popisovat někoho jako inkarnaci Boha neboli Nārāyaṇa a zároveň říkat, že je chudák, je protikladné a je to největší přestupek. Māyāvādští filosofové během svého misionářského působení, kdy ničí védskou kulturu kázáním, že každý je Bůh, popisují chudáky jako daridra-nārāyaṇy neboli „chudé Nārāyaṇy“. Pán Caitanya Mahāprabhu takové hloupé a neautorizované nápady nikdy neuznával a vážně nás varoval: māyāvādī-bhāṣya śunile haya sarva-nāśa – „Každý, kdo následuje zásady māyāvādské filosofie, je zcela jistě odsouzen k záhubě.“ Takové hlupáky je třeba potrestat, aby se napravili.

Ačkoliv je protiklad říci, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nebo Jeho inkarnace je chudák, ze zjevených písem víme, že když se Pán zjevil jako Vāmana, žebral u Mahārāje Baliho o nějakou půdu. Každému je nicméně jasné, že Vāmanadeva nebyl žádný chudák. Jeho žebrání od Mahārāje Baliho byl způsob, jak mu projevit přízeň. Když Mu potom Bali Mahārāja pozemek skutečně daroval, Vāmanadeva projevil svoji všemocnost a třemi kroky zabral všechny tři světy. Takzvané daridra-nārāyaṇy by nikdo jako inkarnace přijímat neměl, protože nejsou ani v nejmenším schopni předvést majestát opravdové inkarnace Boha.