Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.69

Verš

prabhura atipriya dāsa bhagavān paṇḍita
yāṅra dehe kṛṣṇa pūrve hailā adhiṣṭhita

Synonyma

prabhura — Pánův; atipriya — velice drahý; dāsa — služebník; bhagavān paṇḍita — Bhagavān Paṇḍita; yāṅra — jehož; dehe — v těle; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; pūrve — dříve; hailā — se stal; adhiṣṭhita — usídlený.

Překlad

Třicátou větví byl Bhagavān Paṇḍita, Pánův výjimečně drahý služebník. Už dříve však byl velkým oddaným Pána Kṛṣṇy, který neustále uchovával Pána ve svém srdci.