Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.119

Verš

bhāgavatācārya, cirañjīva śrī-raghunandana
mādhavācārya, kamalākānta, śrī-yadunandana

Synonyma

bhāgavatācārya — Bhāgavata Ācārya; cirañjīva — Cirañjīva; śrī-raghunandana — Śrī Raghunandana; mādhavācārya — Mādhavācārya; kamalākānta — Kamalākānta; śrī-yadunandana — Śrī Yadunandana.

Překlad

Bhāgavata Ācārya, Cirañjīva, Śrī Raghunandana, Mādhavācārya, Kamalākānta a Śrī Yadunandana patřili též k větvím Caitanyova stromu.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Śrī Mādhavācārya byl manžel Gaṅgādevī, dcery Pána Nityānandy. Přijal zasvěcení od Puruṣottamy, který byl větví Nityānandy Prabhua. Říká se, že když se dcera Pána Nityānandy vdávala za Mādhavācāryu, Pán mu dal jako věno vesnici Pándžinagar. Mādhavācāryův chrám stojí nedaleko železniční stanice Džírát na Východní dráze. Podle Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky (169) byl Śrī Mādhavācārya původně gopī jménem Mādhavī. Kamalākānta patřil k větvi Śrī Advaity Prabhua. Jeho celé jméno bylo Kamalākānta Viśvāsa.“