Skip to main content

Посвещение

От материална гледна точка нашият любим духовен учител, приятел и наставник, Шрӣ Шрӣмад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупа̄да, напусна този свят на 14 ноември 1977 г., но в действителност той е все още тук. Както Шрӣла Прабхупа̄да често изтъкваше, има два начина на общуване с духовния учител: чрез неговото физическо присъствие (вапу) и чрез неговите инструкции (ва̄н̣ӣ). Понякога можем да общуваме с духовния учител лично, чрез физическото му присъствие, понякога — не, но винаги можем да общуваме с него чрез неговите наставления.

— Издателите