Skip to main content

За „Науката за себепознанието“

Науката за себепознанието е съставена от статии, публикувани в списанието Обратно при Бога от 1958 до 1977 г.

Изключение правят:

„Основата на Кр̣ш̣н̣а съзнание са ведическите писания“, която е издадена като отделна брошура през 1970 г.

„Свръхсъзнание“ е адаптирана от коментара на Шрӣла Прабхупа̄да към Шрӣмад Бха̄гаватам 3.15.45.

„Появяването на Бог Чайтаня“ е редактирана лекция на Шрӣла Прабхупа̄да върху Чайтаня Чарита̄мр̣та (Мадхя-лила 20.330-335) изнесена през декември 1966 г.

„Повтарянето на Харе Кр̣ш̣н̣а маха-мантра“ излиза като брошура през 1967 г.

„Шрӣла Прабхупа̄да пристига в Америка“ е превод на поемата, написана от Шрӣла Прабхупа̄да на бенгалски език през септември, 1965 г., озаглавена „Ма̄ркине Бха̄гавата-дхарма“.

Отделните статии са редактирани от Ра̄яра̄ма Да̄са, Хаягрӣва Да̄са, Джая̄двайта Свами и Дравид̣а Да̄са. Джая̄двайта Свами подбира статиите, а Мукунда Госвами и Друтакарма̄ Да̄са написват уводния материал за книгата и за отделните глави.