Skip to main content

Приложение 5

Кратка биография на главните герои

АБХИМАНЮ: Син на Арджуна и Субхадра. Считан е за въплъщение на сина на бога на луната, Сома. Убит в битката на Курукшетра едва шестнайсетгодишен. Женен за дъщерята на Цар Вирата, Уттара, и баща на Парикшит.

АДХИРАТХА: Вожд на сутите, класа, от която основно са наемани колесничарите. Намира Карна, след като Кунти го е изоставила в една кошница и го отглежда като свой собствен син. Името на жена му е Радха, затова и Карна е познат като Радхея.

АГНИВЕША: Риши, отдаден на сурови отречения на планината Махендра. Бил много ловък с оръжията и Дрона и Друпада учили при него. Получил огненото оръжие Агнеястра от светеца Бхарадваджа и го предал на Дрона.

АКРУРА: Чичо на Кришна и прославен Вришни. Главнокомандващ армията на Ядавите и съветник на Кришна.

АЛАМБУША: Ракшас, сражавал се за Дурьодхана във войната на Курукшетра. Бил брат на Бака и ненавиждал Бхима за това, че убил брат му. Убил сина на Арджуна, Ираван, а самият той бил убит от сина на Бхима, Гхатоткача.

АМБА: Най-голямата дъщеря на царя на Каши. Бхишма я отвлякъл от нейната сваямвара за съпруга на брат си. Но тъй като тя вече се била обрекла на Шалва, Бхишма я освободил. Когато Шалва отказал да я вземе за съпруга, защото друг мъж я бил докоснал, тя силно намразила Бхишма. Обожавала Шива и се сдобила с благословията да убие Бхишма в следващия си живот. Преродила се като Шикханди.

АМБАЛИКА: Най-малката дъщеря на царя на Каши. Била отвлечена от Бхишма от нейната сваямвара и се омъжила за Вичитравиря. По-късно станала майка на Панду от съюза си с Вясадева.

АМБИКА: Средната дъщеря на царя на Каши, отвлечена на сваямварата си от Бхишма. Омъжила се за Вичитравиря и след смъртта му станала майка на Дхритаращра от съюза си с Вясадева.

АНГАРАПАРНА: Вожд на гандхарвите; познат още като Читраратха. Срещнал се с Пандавите, когато били избягали от Варанавата след опожаряването на къщата от шеллак.

АРДЖУНА: Третият син на Панду и Кунти, заченат от Индра. Прославен като скъп приятел на Кришна, от когото изслушал „Бхагавад Гита“. Познат е с още девет други имена: Дхананджая (завоевателят на богатства); Виджая (винаги победоносният); Шветавахана (онзи, чиято колесница е теглена от бели коне); Пхалгуни (роден под благоприятната звезда със същото име); Кирити (който носи диадема); Бхибатсу (страшният за гледане в бой); Савясачи (който може да стреля с лък и с двете си ръце); Джишну (непобедимият) и Кришна (тъмноликият). Името Арджуна означава „онзи, чиито действия са чисти“. Считан е за въплъщение на древния светец Нара.

АШВАТХАМА: Син на Дрона и Крипи. Когато бил малък, баща му бил изключително беден. Някои от приятелите на Ашватхама, знаейки, че той никога не бил вкусвал мляко, веднъж му дали чаша вода, примесена с брашно, и му казали, че това е мляко. Момчето я изпило и затанцувало от радост с викове: „Вкусих мляко!“ Това пронизало сърцето на баща му. Именно тази случка го накарала да отиде при стария си приятел Друпада и да проси. Казва се, че Ашватхама бил частична експанзия на Шива.

АШВИНИ КУМАРА: Плубогове близнаци, небесни лечители. Бащи на Накула и Сахадева от Мадри.

БАБХРУВАХАНА: Син на Арджуна и Читрангада, който станал владетел на Манипур.

БАЛАРАМА: Син на Васудева и Рохини. Във Ведите се казва, че той е вечна форма на Върховния Бог, който понякога се явява в материалния свят, за да се забавлява. Повече информация за него може да бъде открита в „Бхагавата Пурана“ („Шримад Бхагаватам“).

БАХЛИКА: По-малък брат на Шантану. Живял дълго и бил съветник на Дхритаращра. Станал командир в армията на Дурьодхана по време на войната на Курукшетра. Убит от Бхима.

БХАРАТА: Цар от династията на лунния бог (всички кшатрии са потомци или на Чандра, лунния бог, или на Сурия, слънчевия бог), царувал на земята хиляди години. Планетата Земя получила името си от него и било обичайно по време на епохата на „Махабхарата“ потомците му да бъдат наричани с неговото име. Бхарата се родил от съюза на Цар Душянта и дъщерята на Канва Риши, наречена Шакунтала. Историята на женитбата им и на раждането на Бхарата е разказана в Ади Парва на „Махабхарата“.

БХИМА(СЕНА): Вторият син на Панду и Кунти, заченат от Ваю, бога на вятъра. След голямата война коронован от Юдхищхира за принц регент. В „Сканда Пурана“ се разказва историята как Бхима се възгордял, считайки, че успехът му във войната бил постигнат поради собствената му сила, макар всичките му братя да приписвали победата си на Кришна. За да сломи гордостта на Бхима, Кришна го взел на крилете на Гаруда и пътували дълго на юг, където се спуснали край огромно езеро, дълго много километри. Кришна изпратил Бхима да намери извора му. Бхима го обиколил тичайки, но не могъл да намери откъде извира. Докато тичал, се натъкнал на няколко могъщи асури. Неспособен да ги победи, той потърсил убежище при Кришна. Кришна вдигнал езерото и го хвърлил надалеч, разпръсквайки асурите. После казал на Бхима: „Това езеро се намираше в черепа на Кумбхакарна, ракшас, убит от Рама в древни времена. Воините, които те нападнаха, бяха от демоните, сражавали се заедно с Равана срещу Рама.“ Тогава Бхима изоставил гордостта си.

БХИШМА: Син на Шантану и Ганга, познат като „дядо“ на династията Куру. Макар никога да не станал цар, той изпълнявал длъжността на регент, докато Вичитравиря отраснал. Считан е за въплъщение на Дяу, предводителят на Васу (виж Приложение 3). Оригиналният текст на „Махабхарата“ съдържа цяла книга, Шанти Парва, посветена на напътствията на Бхишма относно религията и нравствеността, дадени от него, докато лежал на ложето си от стрели.

ВАСУДЕВА: Баща на Кришна, от когото Кришна наследява същото име. Детайли за живота му и за предишните му раждания могат да бъдат намерени в „Бхагавата Пурана“.

ВИДУРА: Син на Вясадева и една прислужница. Считан е за въплъщение на Ямараджа, бога на справедливостта. Веднъж един риши на име Мандавя бил по погрешка взет за крадец. Царят го арестувал и го наказал, като заповядал да го пронижат с копие. По-късно мъдрецът отишъл при Ямараджа, попитал го защо се е случило това и научил, че в детството си бил пронизал една буболечка със стрък трева. Когато разбрал, че е бил наказан за провинение, извършено още когато бил невежо дете, мъдрецът прокълнал Ямараджа да се роди на земята като шудра. Така той станал Видура.

ВИРАТА: Цар на Матся, където Пандавите прекарали последната година от изгнанието си, съюзил се с тях във войната на Курукшетра и ги подкрепил с една акшаухини. Дрона го убил в битката. Считан е за експанзия на небесните марути.

ВЯСАДЕВА: Мъдрец, автор на „Махабхарата“. Заченат в съюза на Парашара Риши и Сатявати, той е познат под името Двайпаяна, понеже бил роден на един остров (виж „Парашара“). Той съставил Ведите и за него се твърди, че е упълномощена инкарнация на Вишну. Името на сина му е Шукадева, прославеният разказвач на „Бхагавата Пурана“.

ГАНДХАРИ: Дъщеря на царя на Гандхара, станала съпруга на Дхритаращра. След като веднъж удовлетворила Вясадева със служенето си, била благословена от мъдреца да има сто сина. Когато се омъжила за слепия Дхритаращра, тя покрила очите си с превръзка за остатъка от живота си, с което се прославила като една от най-верните жени във ведическата история. Напуска тялото си в гората заедно със съпруга си и Кунти.

ГАНГА: Богиня, появила се на земята като река Ганг; майка на Бхишма (виж Приложение 3). Произходът ѝ се описва в различни ведически текстове, включително в „Бхагавата Пурана“ и „Рамаяна“. Водите на реката се спускат от духовния свят, след като са докоснали крака на Бог Вишну, поради което се приемат за свещени.

ГХАТОТКАЧА: Син на Бхима и ракшаси Хидимби. Станал предводител на ракшасите, подпомагайки Пандавите във войната на Курукшетра. Убит от Карна с небесното оръжие Шакти.

ДЕВАКИ: Майка на Кришна и съпруга на Васудева, водач от династията на Вришните. Подробности за живота ѝ могат да се намерят в „Бхагавата Пурана“.

ДЖАЯДРАТХА: Цар на Синдху, женен за дъщерята на Дхритаращра, Душала. Когато се родил, един небесен глас предрекъл, че ще бъде могъщ воин, но ще падне обезглавен от противник с несравнима сила. Тогава баща му, Вридхакшетра, изрекъл проклятието, който стане причина главата на сина му да падне на земята, сам да загине, като собствената му глава се пръсне на хиляди парчета. Убит от Арджуна на Курукшетра.

ДЖАРАСАНДХА: Цар на Магадха и могъщ враг на Кришна. Неговият баща, Брихадратха, веднъж отишъл при един мъдрец да моли за благословията да има син. Мъдрецът му дал плод манго, който царят разделил на две, давайки по една от половините на двете си съпруги. Всяка от тях родила по половин дете и царят ги захвърлил. По-късно една ракшаси, на име Джара, намерила двете половини и ги съединила и тялото се съживило. Тогава нарекли детето Джарасандха, което означава „съединен от Джара“. В „Бхагавата Пурана“ е описана историята на враждата му с Кришна. Убит в двубой от Бхима.

ДХАУМЯ: Риши-аскет, станал гуру и водач на Пандавите. По-млад брат на Девала, друг прославен риши.

ДХРИТАРАЩРА: Слепият син на Вясадева, роден от Амбика след смъртта на съпруга ѝ Вичитравиря. Той станал цар на Хастинапура, когато Панду се оттеглил в горите. Баща на Кауравите. В „Бхагавата Пурана“ се казва, че след като практикувал йога, той постигнал освобождение, сливайки се с Върховния Брахман в края на живота си.

ДХРИЩАДЮМНА: Син на Друпада, роден от жертвения огън. Във Ведите се казва, че той бил експанзия на бога на огъня, Агни.

ДХРИЩАКЕТУ: Син на Шишупала, цар на Чхеди, който се сприятелил с Пандавите и ги подкрепил с цяла дивизия акшаухини за битката на Курукшетра. Убит от Дрона. След войната сестра му се омъжила за Накула. Казва се, че той бил един от небесните вишвадеви, преродил се на земята.

ДРАУПАДИ: Дъщеря на Друпада, цар на Панчала, съпруга на петимата Пандави. В предишния си живот била жена аскет на име Налаяни, която получила от Шива благословията да има петима съпрузи в следващия си живот. Образец на женските качества, тя дала напътствия как се служи на съпруг на Сатябхама, една от главните царици на Кришна. Считана е за експанзия на богинята Лакшми. Позната още като Панчали.

ДРОНА (ДРОНАЧАРИЯ): Военен учител на Куру. Мъдрецът Бхарадваджа веднъж видял апсарата Гхритачи, в резултат на което изпуснал семето си и го събрал в една делва, от която по-късно се родил Дрона. Бил обучаван от Агнивеша и Парашурама. Считан е за експанзия на Брихаспати, небесния учител на боговете.

ДРУПАДА: Цар на провинция Панчала в Бхарата. Верен поддръжник на Пандавите, почитан като най-старшия сред съюзниците им. Станал враг на Дрона, след като той отишъл при него да моли за милостиня и му било отказано. Дрона го убил във войната на Курукшетра. Друпада бил познат също като Ягясена и се казва, че е експанзия на небесните марути.

ДУРВАСА: Могъщ риши, прославен с това, че лесно се разгневява. В Пураните и „Махабхарата“ има много истории за него. Особено известен е с това, че дал на Кунти благословия да може да призове по своя воля всяко божество, в резултат на което се родили Пандавите от петима главни богове. Считан е за експанзия на Шива.

ДУРЬОДХАНА: Най-големият от синовете на Дхритаращра и водач на Кауравите. От дете изпитвал ненавист към Пандавите, която по-късно довела до войната на Курукшетра. Убит от Бхима и отишъл в рая в резултат на изпълнението на кшатрийските си задължения. Казва се, че бил експанзия на Кали, олицетворението на епохата на мрака (Кали-юга).

ДУХШАСАНА: По-малък брат на Дурьодхана и един от най-близките му съветници. Грубо оскърбил Драупади и Пандавите, в резултат на което Бхима дал обет да го убие и да пие кръвта му, което и направил по време на голямата война.

ЕКАЛАВЯ: Син на Хиранядхану, вожд на племето Нишадха. Станал изключително умел в стрелбата с лък, обожавайки Дрона, но бил прокълнат от него. Убит от Кришна.

ИНДРА: Царят на боговете, наричн още Пурандара и Шакра. Във Ведите има много истории за този полубог, станал баща на Арджуна.

КАМСА: Вуйчо на Кришна, узурпирал трона на баща си, Уграсена. Убит от Кришна. Детайли от живота му могат да се намерят в „Бхагавата Пурана“.

КАРНА: Първородният син на майката на Пандавите, Кунти, от съюза ѝ с бога на слънцето (виж Приложение 1). Станал главен поддръжник и най-близък приятел на Дурьодхана, който го направил цар на Анга. Убит от Арджуна на Курукшетра и отишъл на слънчевата планета. Други имена на Карна са Васусена, Вайкартхана и Радхея.

КРИПА (КРИПАЧАРИЯ): Син на мъдреца Шарадван. Веднъж Шарадван практикувал аскетизъм в гората, когато видял апсарата Джанапади и изпуснал семето си, което попаднало върху туфа тръстики. От тях се родили момче и момиче, които нарекли Крипа и Крипи. Децата били намерени и отгледани от Шантану, който по-късно научил за произхода им от Шарадван. Крипа изучил Дханурведа, изкуството на боя, от своя баща и станал един от бойните учители на Куру. Оцелял във войната на Курукшетра и станал съветник на Пандавите, когато се възцарили. По-късно те го избрали за учител на своя внук, Парикшит.

КРИТАВАРМА: Водач от династията на Ядавите, предан на Кришна, главнокомандващ армията на Яду. Кришна дал армията си на Дурьодхана за войната в Курукшетра и така тя се сражавала начело с Критаварма срещу Пандавите. Критаварма преживял войната, но по-късно загинал в Прабхаса в братоубийствения конфликт между Ядавите.

КРИШНА: Според Ведите той е Върховният Бог, източникът на всички останали божествени инкарнации, такива като Вишну и Нараяна. „Бхагавата Пурана“ съдържа обширни описания на неговите качества и дейности. Той изговорил „Бхагавад Гита“ пред Арджуна в началото на войната на Курукшетра.

КУВЕРА (ВАЙШРАВАНА): Бог на богатството, един от четиримата вселенски закрилници или Локапали. Познат като небесния ковчежник.

КУНТИ: Майката на Пандавите, сестра на Васудева, бащата на Кришна. Собственият ѝ баща, Шурасена, я бил дал още като бебе на близкия си приятел Кунтибходжа, който бил бездетен. При раждането си била наречена Притха, но по-късно след осиновяването й от Кунтибходжа, била известна като Кунти.

КУРУ: Древен цар и основоположник на династията Куру. Поради изпълняваните от него жертвоприношения и въздържания мястото, познато като Курукшетра, получило името си от Куру, се счита за свещено.

МАРКАНДЕЯ: Древен риши, за който се казва, че живял хиляди епохи. В „Махабхарата“ се съдържат много истории за него.

НАКУЛА: Един от синовете близнаци на Панду и Мадри, заченати от полубоговете Ашвини. Воин махаратха, всепризнат боец с меч. Завоювал западните предели на Бхарата преди жертвоприношението Раджасуя на Юдхищхира. Освен за Драупади бил женен за принцесата на Чхеди, Каренумати.

НАРАДА: Божествен светец, познат още като Девариши, или мъдрец сред боговете. Прославен е като предан на Кришна и често участва в забавленията му на земята. Във Ведите има много препратки към дейностите и поученията на Нарада.

ПАНДУ: Баща на Пандавите, роден от вдовицата на Вичитравиря, Амбалика, по милостта на Вясадева.

ПАРАШАРА: Могъщ риши, внук на Васищха, станал баща на Вясадева, зачевайки го в Сатявати, докато била още девица. Веднъж Сатявати превозила мъдреца с лодката си през реката и той бил запленен от красотата ѝ. Попитал я дали може да има интимна връзка с нея, обещавайки ѝ, че по силата на мистичната му сила тя ще остане девствена. Сатявати се съгласила и те се любили на един остров насред реката, който Парашара скрил от всеки поглед с гъста мъгла. Вясадева се родил веднага и още в същия миг пораснал.

ПАРАШУРАМА: Риши, считан за упълномощена инкарнация на Бог Вишну. Прославен с това, че е унищожил всички кшатрии на света, след като баща му, Джамадагни, бил убит от цар на име Картавиря. Познавач на ведическото бойно изкуство, учител на Бхишма, Дрона и Карна. „Махабхарата“ съдържа много истории за неговите подвизи.

ПАРИКШИТ: Син на Абхиманю, роден след смъртта на баща си. Пандавите го провъзгласяват за цар на Хастинапура, когато се оттеглят. Бил наречен Парикшит, което означава „търсещият“, тъй като брамините казали, че ще разпитва всеки човек в търсенето си на Бога, когото видял още докато бил в утробата на майка си. Станал известен с това, че изслушал „Бхагавата Пурана“ от мъдреца Шукадева Госвами.

САНДЖАЯ: Колесничар и секретар на Дхритаращра. Макар да принадлежал към кастата сута, бил духовно напреднал ученик на Вясадева, който му дарил силата да вижда събитията по време на войната в Курукшетра. Благодарение на това, той разказвал всички бойни сцени на Дхритаращра.

САТЯКИ: Герой от Вришните, ученик на Арджуна в изкуството на боя, близък приятел на Кришна. Могъщ махаратха, сражавал се на страната на Пандавите на Курукшетра, оцелял както във войната, така и в последвалото я клане на спящите воини от Ашватхама. Загинал в Прабхаса по време на братоубийствената свада между Ядавите.

САХАДЕВА: Най-младият Пандава, един от двамата близнаци синове на Мадри, заченати от полубоговете Ашвини. Той завладял южната част на Бхарата преди жертвоприношението Раджасуя на Юдхищхира. Прославен с прозорливостта и интелигентността си, избран за личен съветник на Юдхищхира след войната на Курукшетра. Освен за Драупади бил женен за принцесата на Мадра, Виджая.

СУБХАДРА: Сестра на Кришна; считана за въплъщение на Йогамая, духовната енергия на Бога. Раждането ѝ е описано в „Бхагавата Пурана“. Омъжва се за Арджуна и имат син, Абхиманю. За разлика от Драупади в оригиналния текст няма подробности относно начина, по който напуска този свят.

СУШАРМА: Цар на Тригарта и брат на съпругата на Дурьодхана, Бханумати. Предвождал огромна армия и се сражавал изключително срещу Арджуна по време на битката при Курукшетра, давайки обет да го убие, но сам пада убит от него.

УЛУПИ: Дъщеря на царя на нагите Кауравя, съпруга на Арджуна. Имат син на име Ираван, убит на Курукшетра. Тя се омъжила за Арджуна по време на едногодишното му изгнание от Индрапрастха, прекарвайки с него само един ден след сватбата. Събрали се отново след войната в Хастинапура.

УТТАРА: Принцеса на Вирата, на която Арджуна преподавал танци през последната година на изгнанието. Омъжила се за Абхиманю, а синът им бил наречен Парикшит.

ЧИТРАСЕНА: Цар на гандхарвите, който научил Арджуна на изкуството да пее и танцува, докато бил в небесата. По-късно той пленил Дурьодхана, когото Арджуна и Бхима освободили. Читрасена било още и името на царя на Тригарта, сражавал се на страната на Кауравите, а също така името на един от синовете на Карна.

ШАКУНИ: Син на Цар Сувала и брат на Гандхари, действал като близък съветник и наставник на Дурьодхана. Макар да бил могъщ кшатрия, той предпочитал подмолните и задкулисни методи пред откритата битка. Казва се, че бил експанзия на божеството, царстващо над епохата Двапара (третата от цикъла на четирите епохи). Убит на Курукшетра от Сахадева.

ШАЛВА: Цар на Шаубха, сражавал се с Бхишма за ръката на Амба, след като Бхишма я отвлякъл от сваямварата ѝ. Поради голямото си приятелство с Шишупала, когото Кришна убил, той станал враг на Кришна и нападнал Дварака с огромен въздушен кораб, който бил получил от Шива. Считан за въплъщение на демона Аджака; убит от Кришна.

ШАЛЯ: Владетел на Мадра и брат на втората съпруга на Панду, Мадри. Макар да бил приятел на Пандавите, и особено на Юдхищхира, той бил измамен от Дурьодхана и принуден да се сражава на страната на Кауравите в Курукшетра. Считан за въплъщение на дайтя Самхлада. Юдхищхира го убива във войната.

ШАНТАНУ: Великият дядо на Пандавите и Кауравите и баща на Бхишма от съюза си с Ганга (виж Приложение 3). След като се оттеглил, той отишъл на връх Арчика в Хималаите и практикувал аскетизъм, за да постигне освобождение. В „Бхагавата Пурана“ се казва, че по-малкият му брат, Девапи, все още живее на земята на място, наречено Калапа, очаквайки началото на следващата Сатя Юга (златна епоха), когато ще стане цар.

ШИКХАНДИ: Син на Друпада и превъплъщение на Амба. Бил роден като жена, а по-късно станал мъж по милостта на един якша на име Щхунакарна. Помнейки своята ненавист от предишния си живот, той дал обет да погуби Бхишма. Благодарение на него Арджуна успял да се приближи и в крайна сметка да повали Бхишма. Ашватхама го убил по време на среднощното клане на спящите пандавски воини.

ШИШУПАЛА: Цар на Чхеди и заклет враг на Кришна. „Бхагавата Пурана“ описва предишния му живот като Джая, пазач на духовния свят Ваикунтха. По силата на едно проклятие той и брат му Виджая трябвало да се родят в материалния свят три живота последователно като демони (другите му две въплъщения са като Хиранякашипу и Равана). Кришна го убил по време на жертвоприношението Раджасуя на Юдхищхира.

ЮДХИЩХИРА: Най-големият Пандава, роден от съюза на Кунти и Дхарма. Изпълнил жертвоприношението Раджасуя, което го утвърдило като всемирен император. Прославен с верността си към истината и добродетелта, заради което е наречен Дхармараджа, а също и Аджаташатру, което означава „този, който няма врагове“. След войната управлявал земята в продължение на трийсет и шест години, наследен от Парикшит.

ЯДУ: Древен цар и основоположник на династията Яду, в която се появил Кришна (виж родословното дърво в Приложение 5). Подробности за раждането и живота на Яду са дадени в оригиналния текст на „Махабхарата“, а също и в „Бхагавата Пурана“.