Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 3.2.1

Текст

ш́рі-ш́ука ува̄ча
іті бга̄ґаватах̣ пр̣шт̣ах̣
кшаттра̄ ва̄рта̄м̇ прійа̄ш́райа̄м
пратівактум̇ на чотсеха
ауткан̣т̣гйа̄т сма̄рітеш́варах̣

Послівний переклад

ш́рі-ш́уках̣ ува̄ча  —  Шрі Шукадева сказав; іті  —  так; бга̄ґаватах̣  —  великий відданий; пр̣шт̣ах̣  —  коли запитав; кшаттра̄  —  Відура; ва̄рта̄м  —  новини; прійа-а̄ш́райа̄м  —  про найдорожчого; пратівактум  —  відповісти; на  —  не; ча  —  також; утсехе  —  сповнився палкого бажання; ауткан̣т̣гйа̄т  —  від хвилювання; сма̄ріта  —  спогади; іш́варах̣  —  Господь.

Переклад

Шрі Шукадева Ґосвамі сказав: Коли Уддгава, великий відданий, почув прохання Відури розповісти про найдорожчого [Господа Крішну], його затопили спогади про Господа і від хвилювання він навіть не міг відразу відповісти Відурі.