Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 1.18.14

Текст

ко на̄ма тр̣пйед расавіт катга̄йа̄м̇
махаттамаіка̄нта-пара̄йан̣асйа
на̄нтам̇
ґун̣а̄на̄м аґун̣асйа джаґмур
йо
ґеш́вара̄ йе бгава-па̄дма-мукгйа̄х̣

Послівний переклад

ках̣   —   хто є; на̄ма   —   особливо; тр̣пйет   —   повністю задовольниться; раса - віт   —   хто знає смак чудового нектару; катга̄йа̄м  —  оповідей про; махат-тама  —  для найбільших серед живих істот; ека̄нта  —  виключно; пара̄йан̣асйа  —  хто є єдиним притулком; на  —  ніколи; антам  —  кінець; ґун̣а̄на̄м  —   якостей; аґун̣асйа  —  Трансцендентного; джаґмух̣  —  міг би визначити; йоґа-іш́вара̄х̣  —  повелитель містичної сили; йе  —  усі вони; бгава  —  Господь Шіва; па̄дма  —  Господь Брахма; мукгйа̄х̣  —  голови.

Переклад

Бог-Особа, Господь Крішна [Ґовінда]    —    єдиний притулок всіх піднесених живих істот, а Його трансцендентних властивостей не на силі охопити навіть такі володарі містичної сили, як Господь Шіва та Господь Брахма. То невже той, хто знається на смакуванні нектару [раси], колись зможе насититись оповідями про Нього?

Коментар

Господь Шіва і Господь Брахма    —    це два головні півбоги. Вони володіють усіма містичними силами. Наприклад, Господь Шіва випив океан отрути, що одної її краплі вистачило б убити будь-яку звичайну живу істоту. А Брахма був на силі створити численних могутніх півбогів і серед них Господа Шіву. Отож вони є ішвари, володарі всесвіту. Проте вони не наймогутніші. Наймогутнішим є Ґовінда, Господь Крішна. Він    —    Трансцендентність, і Його трансцендентних якостей не на силі охопити навіть Шіва та Брахма, надзвичайно могутні ішвари. Тож Господь Крішна    —    це єдиний притулок наймогутніших з усіх живих істот. Брахму відносять до живих істот, проте він найпіднесеніший серед нас усіх. Чому його, найпіднесенішого з усіх живих істот, так сильно вабить слухати трансцендентні оповіді про Господа Крішну? Тому що Господь Крішна    —    джерело всієї насолоди. Кожен у всьому шукає насолоджуватися тим чи іншим смаком, однак той, хто виконує трансцендентне любовне служіння Господеві, отримує від того безмежну насолоду. Господь безмежний, і Його ім’я, якості, розваги, оточення, розмаїтість тощо так само не мають меж, а тому той, хто насолоджується ними, може в них черпати насолоду безмежно, ніколи не пересичуючись. Цю істину підтверджує «Падма Пурана»:

раманте йоґіно ’нанте сатйа̄нанда-чід-а̄тмані
іті ра̄ма-падена̄сау парам̇ брахма̄бгідгійате

«Містики черпають в Абсолютній Істині безмежну трансцендентну насолоду, і тому Верховна Абсолютна Істина, Бог- Особа, має також ім’я Рама.»

Трансцендентним бесідам, темою яких є Господь, немає меж. На все, що стосується до земного, поширюється дія закону пересичення, однак трансцендентне перебуває поза впливом цього закону. Сута Ґосвамі мав бажання далі оповідати про Господа Крішну перед мудрецями Наймішаран’ї, а мудреці зі свого боку висловили готовність невідривно слухати його. Господь трансцендентний, і Його властивості теж трансцендентні, а тому бесіди про Нього тільки посилюють бажання слухати їх у тих, хто вже очистився.