Skip to main content

Hoofdstuk 9: Het zuiveren van het hart

Puṣṭa Kṛṣṇa: Volgende vraag, Śrīla Prabhupāda? ‘Welke rol spelen rituelen in religie? Moeten we ze ontmoedigen, zoals sommige hervormers aanbevelen, of juist stimuleren? In het laatste geval, hoe doen we dat?’

Śrīla Prabhupāda: Een ritueel is een gebruik gebaseerd op tapasya of ascese. Behalve als iemand de zuiveringsrituelen ondergaat, blijft hij doorgaans onzuiver. Maar in deze tijd is het nagenoeg onmogelijk om mensen zover te krijgen dat ze al deze rituelen volgen. Daarom bevelen zowel de heilige teksten als Caitanya Mahāprabhu het volgende aan: ‘Chant de Hare Kṛṣṇa mahā-mantra.’ Dat is het kenmerkende voordeel van dit tijdperk: door voortdurend de Hare Kṛṣṇa mahā-mantra te chanten wordt je automatisch gezuiverd.

Heer Caitanya beschrijft in Zijn Śikṣāṣṭaka hoe de voordelen van het chanten van Hare Kṛṣṇa zich één voor één ontwikkelen. Eerst ceto-darpaṇa-mārjanam (Cc. Antya20.12). Het begint met het zuiveren van het hart van allerlei onzuiverheden die we hebben vergaard tijdens de vele levens die we op een dierlijke manier hebben geleefd. Alles — vooruitgang in spiritueel leven, algemene ontwikkeling, tapasya — is bedoeld om het hart te zuiveren. En in dit proces van het chanten van de mahā-mantra is zuivering van het hart het eerste gunstige resultaat. Ceto-darpaṇa-mārjanam.

Wanneer je hart gezuiverd is, kom je ervoor in aanmerking om bevrijd te worden uit de greep van māyā of de materialistische levenswijze. Zo’n persoon begrijpt dat hij niet dit lichaam is, maar een ziel en dat hij zich daarom moet bezighouden met zaken die niet uitsluitend materieel zijn. Hij denkt: ‘Ik streef nu uitsluitend naar lichamelijk comfort, maar dat is helemaal niet belangrijk, want mijn lichaam zal veranderen. Vandaag bevind ik me in een Amerikaans lichaam en denk ik aan alle taken die ik als Amerikaan moet verrichten. Maar morgen kan ik me in het lichaam van een Amerikaanse hond bevinden en zullen mijn taken meteen anders zijn. Op die manier realiseer ik me dat deze lichamelijke zaken mij niet werkelijk aangaan. Wat voor mij wel van belang is, is hoe ik mij — als ziel — kan verheffen naar de spirituele wereld, terug naar huis, terug naar God.’

Op die manier zuivert iemand die Hare Kṛṣṇa chant zijn bewustzijn. Zijn materiële activiteiten houden dan op, omdat hij beseft dat ze tijdverspilling zijn en dat hij op een spirituele manier moet handelen. Dit inzicht ontstaat als het hart gezuiverd wordt (ceto-darpaṇa-mārjanam). Enkel door de Hare Kṛṣṇa mahā-mantra te chanten overwin je de illusie van verkeerde activiteit, gebaseerd op de lichamelijke levensvisie. Dat is het eerste gunstige resultaat van het chanten.

Dan is er bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam: het proces waarbij het fel brandende vuur van het materiële bestaan wordt geblust. En vervolgens śreyaḥ-kairava-candrikā-vita-raṇam: je leven wordt bijzonder veelbelovend, en vidyā-vadhū-jīvanam: je raakt vervuld van transcendentale kennis. Het volgende gunstige resultaat is ānandāmbudhi-vardhanam: de oceaan van transcendentale gelukzaligheid neemt toe, en pūrṇāmṛtāsvādanam: je proeft de nectar van Kṛṣṇa-bewustzijn bij iedere stap in je leven. Met andere woorden: je leven wordt er een van volledige gelukzaligheid. Uiteindelijk is er sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijāyate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam: alle eer aan deze saṅkīrtana-beweging, het chan-ten van de Hare Kṛṣṇa mahā-mantra!

Deze saṅkīrtana-beweging is een geschenk van Caitanya Mahāprabhu en door zich aan dit chanten te wijden, zul je kevala-bhakti bereiken, onvermengde devotie aan de Heer. Enkel door het chanten van de Hare Kṛṣṇa-mantra behaal je alle gunstige resultaten, die normaal behaald worden door ascese, mystieke yoga, enz. Dit staat in het Śrīmad-Bhāgavatam (6.1.15):

kecit kevalayā bhaktyā
vāsudeva-parāyaṇāḥ
aghaṁ dhunvanti kārtsnyena
nīhāram iva bhāskaraḥ

Net zoals de allesdoordringende mist meteen verdwijnt wanneer de zon opkomt, zo zullen in dit Kali-yuga door het proces van bhakti-yoga — vooral door het chanten van de Hare Kṛṣṇa mahā-mantra — al je zonden uitgeroeid worden en zul je volledig hervormd worden. Met andere woorden: je bereikt het spirituele niveau en bereikt zo de vervolmaking van je leven.