Skip to main content

Bg. 9.25

Tekst

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino ’pi mām

Synoniemen

yānti — gaan; deva-vratāḥ — vereerders van halfgoden; devān — naar de halfgoden; pitṝn — naar de voorouders; yānti — gaan; pitṛ-vratāḥ — vereerders van voorouders; bhūtāni — naar de geesten; yānti — gaan; bhūta-ijyāḥ — vereerders van geesten; yānti — gaan; mat — Mijn; yājinaḥ — toegewijden; api — maar; mām — naar Mij.

Vertaling

De vereerders van de halfgoden zullen onder de halfgoden geboren worden; de vereerders van de voorouders gaan naar de voorouders; de vereerders van geesten zullen onder zulke wezens geboren worden; maar zij die Mij vereren, zullen samen met Mij leven.

Betekenisverklaring

Wanneer iemand enig verlangen heeft om naar de maan, de zon of een andere planeet te gaan, dan kan hij die verlangde bestemming bereiken door specifieke Vedische principes te volgen die worden aanbevolen voor dat doeleinde, zoals het proces dat technisch gezien darśa-paurṇamāsī wordt genoemd. Deze principes worden helder beschreven in het gedeelte van de Veda’s dat de resultaatgerichte activiteiten behandelt en ook wordt in dat gedeelte aangeraden om de halfgoden, die zich op verschillende hemelse planeten bevinden, op een specifieke manier te vereren. Op dezelfde manier kan iemand de Pitā-planeten bereiken door een bepaald yajña te verrichten. Zo kan iemand ook naar de planeten van geesten gaan en een Yakṣa, Rakṣa of Piśāca worden. Het aanbidden van Piśāca’s wordt ‘zwarte kunst’ of ‘zwarte magie’ genoemd. Er zijn veel mensen die deze zwarte kunst beoefenen en die denken dat het spiritueel is, maar zulke activiteiten zijn volkomen materialistisch.

Een toegewijde die alleen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods aanbidt, bereikt ongetwijfeld de Vaikuṇṭha-planeten en Kṛṣṇaloka. Dit is gemakkelijk te begrijpen door dit belangrijke vers. Als iemand de hemelse planeten kan bereiken door eenvoudigweg de halfgoden te vereren of de Pitā-planeten door het vereren van Pitā’s of de planeten van de geesten door het beoefenen van de zwarte kunst, waarom zou de zuivere toegewijde dan niet de planeet van Kṛṣṇa of van Viṣṇu kunnen bereiken? Jammer genoeg hebben veel mensen geen informatie over deze verheven planeten waar Kṛṣṇa en Viṣṇu leven en omdat deze mensen hierover geen kennis hebben, komen ze ten val. Zelfs de impersonalisten komen ten val uit de brahmajyoti. De beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn verspreidt daarom onder de gehele menselijke samenleving verheven informatie, die erop neerkomt dat iemand door gewoon de Hare Kṛṣṇa-mantra te chanten in dit leven perfect kan worden en terug kan gaan naar huis, terugnaar God.