Skip to main content

Bg. 8.7

Tekst

tasmāt sarveṣu kāleṣu
mām anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir
mām evaiṣyasy asaṁśayaḥ

Synoniemen

tasmāt — daarom; sarveṣu — te allen; kāleṣu — tijde; mām — Mij; anu-smara — blijf denken aan; yudhya — strijd; ca — ook; mayi — aan Mij; arpita — overgevend; manaḥ — geest; buddhiḥ — intellect; mām — tot Mij; eva — zeker; eṣyasi — je zult bereiken; asaṁśayaḥ — ongetwijfeld.

Vertaling

Denk daarom altijd aan Mij in de gedaante van Kṛṣṇa, o Arjuna, en vervul tegelijkertijd je voorgeschreven plicht als strijder. Wanneer je activiteiten aan Mij zijn gewijd en je geest en intelligentie op Mij gevestigd zijn, zul je Mij ongetwijfeld bereiken.

Betekenisverklaring

Deze instructie aan Arjuna is zeer belangrijk voor iedereen die zich met materiële activiteiten bezighoudt. De Heer zegt niet dat iemand zijn voorgeschreven plichten of bezigheden moet opgeven; men kan er mee doorgaan en tegelijkertijd aan Kṛṣṇa denken door Hare Kṛṣṇa te chanten. Dat zal iemand van materiële onzuiverheden bevrijden en zijn geest en intelligentie geconcentreerd houden op Kṛṣṇa. Door de namen van Kṛṣṇa te chanten zal men ongetwijfeld naar de allerhoogste planeet, Kṛṣṇaloka, worden overgebracht.