Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Texte

Текст

kiṁ karma kim akarmeti
kavayo ’py atra mohitāḥ
tat te karma pravakṣyāmi
yaj jñātvā mokṣyase ’śubhāt
кім̇ карма кім акарметі
кавайо ’пй атра мохіта̄х̣
тат те карма правакшйа̄мі
йадж джн̃а̄тва̄ мокшйасе ’ш́убга̄т

Synonyms

Послівний переклад

kim: qu’est-ce que; karma: l’action; kim: qu’est-ce que; akarma: l’inaction; iti: ainsi; kavayaḥ: les êtres intelligents; api: aussi; atra: à ce sujet; mohitāḥ: sont dans la confusion; tat: cette; te: à toi; karma: action; pravakṣyāmi: Je vais expliquer; yat: ce que; jñātvā: sachant; mokṣyase: tu seras libéré; aśubhāt: de l’infortune.

кім—що є; карма—дія; кім—що є; акарма—бездіяльність; іті— таким чином; кавайах̣—розумний; апі—також; атра—у цьому питанні; мохіта̄х̣—введені в оману; тат—те; те—тобі; карма—робота; правакшйа̄мі—Я поясню; йат—котре; джн̃а̄тва̄—знаючи; мокшйасе—ти звільнишся; аш́убга̄т—від нещасть.

Translation

Переклад

Même l’homme intelligent devient perplexe quand il s’agit de déterminer ce que sont l’action et l’inaction. Je vais donc t’enseigner ce qu’est l’action, et cette connaissance te sauvera de toute infortune.

Навіть розумні люди не знають, що таке дія, і що — бездіяльність. Тепер Я поясню тобі, що є дія, і, знаючи це, ти звільнишся від усіх нещасть.

Purport

Коментар

Le verset précédent recommande de suivre l’exemple des grands dévots qui nous ont précédés pour agir en pleine conscience de Kṛṣṇa. Nous verrons ici pourquoi de tels actes ne peuvent être accomplis de manière indépendante.

Діючи в свідомості Кр̣шн̣и, слід брати приклад з істинних відданих Господа, які жили до нас, як те рекомендується в п’ятнадцятому вірші. Далі буде з’ясовано, чому не слід діяти самостійно.

Comme cela était indiqué en début de chapitre, pour agir véritablement en pleine conscience de Kṛṣṇa, on doit suivre les directives de maîtres appartenant à une filiation spirituelle authentique. Le processus de la conscience de Kṛṣṇa fut d’abord enseigné au deva du soleil, qui le transmit à son fils, Manu, qui, à son tour, le communiqua au sien, Ikṣvāku. Et c’est ainsi que depuis ces temps lointains il se répand sur terre. Il faut donc marcher sur les traces d’autorités spirituelles appartenant à une succession disciplique. Sans quoi, même les hommes les plus intelligents ne sauront comment agir dans la conscience de Kṛṣṇa. C’est aussi pour cette raison que le Seigneur décida d’instruire Arjuna personnellement. Par conséquent, quiconque suit son exemple, saura exactement quelle conduite adopter.

Діяльність в свідомості Кр̣шн̣и означає, що людині слід керуватись вказівками авторитетної особи, яка перебуває в лінії учнівської послідовності, що пояснювалось на початку глави. Наука свідомості Кр̣шн̣и вперше було розказано богові Сонця, а бог Сонця вже переказав її своєму синові Ману, Ману в свою чергу пояснив її своєму синові Ікшва̄ку, й таким чином її поширюють на Землі з прадавніх часів. Тому людина повинна слідувати стопами авторитетів минулого, що перебувають в лінії учнівської послідовності. В протилежному випадку навіть найбільш кмітливі люди будуть збентежені, не знаючи правильного способу діяльності в свідомості Кр̣шн̣и. Саме тому Господь і вирішив дати Арджуні прямі вказівки щодо питань свідомості Кр̣шн̣и. Керуючись такими приписами Господа і діючи за прикладом Арджуни, ніхто не потрапить в оману.

On ne peut s’appuyer sur un savoir expérimental imparfait pour découvrir les voies de la religion. Celles-ci ne peuvent être établies que par le Seigneur: dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (Ś.B. 6.3.19). Nul ne peut, par de simples spéculations, tracer les voies de la religion. Aussi faut-il suivre l’exemple des grandes autorités spirituelles que sont Brahmā, Śiva, Nārada, Manu, les Kumāras, Kapila, Prahlāda, Bhīṣma, Śukadeva Gosvāmī, Yamarāja, Janaka et Bali Mahārāja. Comme on ne peut compter sur ses propres élucubrations pour savoir ce qu’est la spiritualité, la réalisation spirituelle, Kṛṣṇa accorde Sa miséricorde immotivée à Ses dévots. En présence d’Arjuna, Il définit personnellement ce que sont l’action et l’inaction. Seule l’action accomplie dans la conscience de Kṛṣṇa peut nous délivrer des rets de l’existence matérielle.

Кажуть, що людина не може впевнитись в істинності релігії, перевіряючи її за допомогою експерименту, тому що експериментальне знання недосконале. Насправді засади релігії може встановити лише Сам Господь. Дгармам̇ ту са̄кша̄д бгаґават-пран̣ı̄там (Бга̄ґ. 6.3.19). Ніхто не може виробити релігійних принципів за допомогою своїх недосконалих вигадок та припущень. Треба слідувати таким великим авторитетам, як Брахма̄, Ш́іва, На̄рада, Ману, Кума̄ри, Капіла, Прахла̄да, Бгı̄шма, Ш́укадева Ґосва̄мı̄, Йамара̄джа, Джанака й Балі Маха̄ра̄джа. Шляхом розумувань людина не спроможна з’ясувати, що таке релігія, або самоусвідомлення. Тому Господь, проявляючи безпідставну ласку до Своїх відданих, безпосередньо пояснює Арджуні, що є діяльність, і що — бездіяльність. Лише діяльність, здійснювана в свідомості Кр̣шн̣и, здатна вирвати людину з тенет матеріального існування.