Skip to main content

ŚB 9.24.25

Devanagari

कंसा कंसवती कङ्का शूरभू राष्ट्रपालिका । उग्रसेनदुहितरो वसुदेवानुजस्त्रिय: ॥ २५ ॥

Text

kaṁsā kaṁsavatī kaṅkā
śūrabhū rāṣṭrapālikā
ugrasena-duhitaro
vasudevānuja-striyaḥ

Synonyms

kaṁsā — Kaṁsā; kaṁsavatī — Kaṁsavatī; kaṅkā — Kaṅkā; śūrabhū — Śūrabhū; rāṣṭrapālikā — Rāṣṭrapālikā; ugrasena-duhitaraḥ — the daughters of Ugrasena; vasudeva-anuja — of the younger brothers of Vasudeva; striyaḥ — the wives.

Translation

Kaṁsā, Kaṁsavatī, Kaṅkā, Śūrabhū and Rāṣṭrapālikā were the daughters of Ugrasena. They became the wives of Vasudeva’s younger brothers.