Skip to main content

CC Madhya 25.211

Text

mathurāte subuddhi-rāya tāhāre mililā
rūpa-anupama-kathā sakali kahilā

Synonyms

mathurāte — at Mathurā; subuddhi-rāya — Subuddhi Rāya; tāhāre mililā — met him; rūpa-anupama-kathā — news about his younger brothers, Rūpa Gosvāmī and Anupama; sakali — everything; kahilā — described.

Translation

When Sanātana Gosvāmī met Subuddhi Rāya at Mathurā, Subuddhi Rāya explained everything about his younger brothers Rūpa Gosvāmī and Anupama.