Skip to main content

CC Madhya 21.129

Text

nāce makara-kuṇḍala,netra — līlā-kamala,
vilāsī rājā satata nācāya
bhrū — dhanu, netra — bāṇa,
dhanur-guṇa — dui kāṇa,
nārī-mana-lakṣya vindhe tāya

Synonyms

nāce — dance; makara-kuṇḍala — the earrings shaped like sharks; netra — the eyes; līlā — for play; kamala — like lotus flowers; vilāsī — the enjoyer; rājā — the king; satata nācāya — always causes to dance; bhrū — two eyebrows; dhanu — just like bows; netra — the eyes; bāṇa — just like arrows; dhanur-guṇa — the string of the bow; dui kāṇa — the two ears; nārī-mana — the minds of the gopīs; lakṣya — the target; vindhe — pierces; tāya — there.

Translation

“Kṛṣṇa’s face is the enjoyer king. That full-moon face makes His shark-shaped earrings and lotus eyes dance. His eyebrows are like bows, and His eyes are like arrows. His ears are fixed on the string of that bow, and when His eyes spread to His ears, He pierces the hearts of the gopīs.