Skip to main content

CC Madhya 12.46

Text

rāmānanda prabhu-pāya kaila nivedana
eka-bāra pratāparudre dekhāha caraṇa

Synonyms

rāmānanda — Rāmānanda; prabhu-pāya — at the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila — did; nivedana — submission; eka-bāra — once only; pratāparudre — unto Mahārāja Pratāparudra; dekhāha — show; caraṇa — Your lotus feet.

Translation

Śrī Rāmānanda Rāya frankly requested Śrī Caitanya Mahāprabhu, “Please show Your lotus feet to the King at least once.”