Skip to main content

CC Madhya 10.18

Text

punarapi ihāṅ tāṅra haile āgamana
eka-bāra dekhi’ kari saphala nayana

Synonyms

punarapi — again; ihāṅ — here; tāṅra — His; haile — when there is; āgamana — arrival; eka-bāra — once; dekhi’ — seeing; kari — I make; sa-phala — fruitful; nayana — my eyes.

Translation

“When Śrī Caitanya Mahāprabhu returns, I wish to see Him just once in order to make my eyes perfect.”