Skip to main content

CC Antya 20.73

Text

vṛndāvana-dāsa prathama ye līlā varṇila
sei-saba līlāra āmi sūtra-mātra kaila

Synonyms

vṛndāvana-dāsa — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; prathama — at first; ye — whatever; līlā — pastimes; varṇila — described; sei-saba — all of those; līlāra — of the pastimes; āmi — I; sūtra-mātra kaila — prepared only the synopsis.

Translation

Whatever pastimes Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura has first described I have merely summarized.