Skip to main content

CC Antya 19.15

Text

jagadānanda nadīyā giyā mātāre mililā
prabhura yata nivedana, sakala kahilā

Synonyms

jagadānanda — Jagadānanda; nadīyā — to Navadvīpa; giyā — going; mātāre — mother Śacī; mililā — met; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; yata nivedana — all kinds of salutations; sakala — everything; kahilā — he told.

Translation

Jagadānanda Paṇḍita thus went to Nadia, and when he met Śacīmātā, he conveyed to her all the Lord’s salutations.