Skip to main content

CC Antya 18.104

Text

eka nārikela nānā-jāti,eka āmra nānā bhāti,
kalā, koli — vividha-prakāra
panasa, kharjura, kamalā,
nāraṅga, jāma, santarā,
drākṣā, bādāma, meoyā yata āra

Synonyms

eka — one item; nārikela — coconut; nānā-jāti — of many varieties; eka — one; āmra — mango; nānā bhāti — of many different kinds; kalā — banana; koli — berries; vividha-prakāra — of different varieties; panasa — jackfruit; kharjura — dates; kamalā — tangerines; nāraṅga — oranges; jāma — blackberries; santarā — another type of tangerine; drākṣā — grapes; bādāma — almonds; meoyā — dried fruits; yata — as many as there are; āra — and.

Translation

“Among the fruits were many varieties of coconuts and mangoes, bananas, berries, jackfruits, dates, tangerines, oranges, blackberries, santarās, grapes, almonds and all kinds of dried fruit.