Skip to main content

CC Antya 17.71

Text

ei līlā sva-granthe raghunātha-dāsa
gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣe kairāchena prakāśa

Synonyms

ei līlā — this pastime; sva-granthe — in his book; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa Gosvāmī; gaurāṅga-stava-kalpa-vṛkṣe — named Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa; kairāchena prakāśa — has fully described.

Translation

Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī has fully described this pastime in his book Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa.