Skip to main content

CC Antya 13.50

Text

‘mukunda sarasvatī’ nāma sannyāsī mahājane
eka bahirvāsa teṅho dila sanātane

Synonyms

mukunda sarasvatī — Mukunda Sarasvatī; nāma — named; sannyāsī — a sannyāsī; mahā-jane — a great personality; eka — one; bahirvāsa — outward covering; teṅho — he; dila — gave; sanātane — to Sanātana Gosvāmī.

Translation

Previously, a great sannyāsī named Mukunda Sarasvatī had given Sanātana Gosvāmī an outer garment.