Skip to main content

CC Antya 12.21

Text

śuni’ śivānandera patnī kāndite lāgilā
hena-kāle śivānanda ghāṭī haite āilā

Synonyms

śuni’ — hearing; śivānandera — of Śivānanda Sena; patnī — the wife; kāndite lāgilā — began to cry; hena-kāle — at this time; śivānanda — Śivānanda Sena; ghāṭī haite — from the toll station; āilā — came.

Translation

Hearing this curse, Śivānanda Sena’s wife began to cry. Just then, Śivānanda returned from the toll station.