Skip to main content

CC Ādi 5.57

Bengali

মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে ।
কারণ–সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ৫৭ ॥

Text

māyā-śakti rahe kāraṇābdhira bāhire
kāraṇa-samudra māyā paraśite nāre

Synonyms

māyā-śakti — material energy; rahe — remains; kāraṇa-abdhira — to the Causal Ocean; bāhire — external; kāraṇa-samudra — the Causal Ocean; māyā — material energy; paraśite nāre — cannot touch.

Translation

Māyā-śakti resides outside the Kāraṇa Ocean. Māyā cannot touch its waters.