Skip to main content

CC Ādi 16.29

Text

hena-kāle digvijayī tāhāṅi āilā
gaṅgāre vandana kari’ prabhure mililā

Synonyms

hena-kāle — at this time; dig-vijayī — Keśava Kāśmīrī; tāhāṅi — there; āilā — reached; gaṅgāre — to mother Ganges; vandana — prayers; kari’ — offering; prabhure — the Lord; mililā — met.

Translation

Coincidentally, Keśava Kāśmīrī Paṇḍita came there. While offering his prayers to mother Ganges, he met Caitanya Mahāprabhu.