Skip to main content

Učení Šrí Kapily

Kapitola první: Důvod Kapilova zjevení
Kapitola druhá: Transcendentální Pán a Nejvĕtší Jogín
Kapitola třetí: Jak porozumĕt Pánovým skutkům
Kapitola čtvrtá: Obrať se na pravého gurua
Kapitola pátá: Pán Kapila se ujímá Své matky Dévahúti
Kapitola šestá: Dévahúti touží po transcendentálním poznání
Kapitola sedmá: Kapila začíná vysvĕtlovat vĕdu o seberealizaci
Kapitola osmá: Bhakti-jóga    —    nejvyšší ze všech systémů jógy
Kapitola devátá: Seberealizace a očištĕní mysli
Kapitola desátá: Duchovní a hmotná připoutanost
Kapitola jedenáctá: Jak se pozná sádhu
Kapitola dvanáctá: Naslouchání vyprávĕním o Kršnovi
Kapitola třináctá: Jak získat dokonalé poznání skrze odevzdání
Kapitola čtrnáctá: Bhakti přináší konečné osvobození
Kapitola patnáctá: Meditace o transcendentální podobĕ Pána
Kapitola šestnáctá: Duchovní bohatství čistého oddaného
Kapitola sedmnáctá: Odevzdat se Kršnovi    —    Nejvyššímu Vládci
Kapitola osmnáctá: Oddaná služba    —    nejvyšší dokonalost