Skip to main content

Нектарът на наставленията 11

Текст

кр̣ш̣н̣асьоччаих̣ пран̣ая-васатих̣
преясӣбхьо 'пи ра̄дха̄
кун̣д̣ам ча̄ся̄ мунибхир абхитас
та̄др̣г ева вядха̄йи
ят преш̣т̣хаир апй алам асулабхам
ким пунар бхакти-бха̄джа̄м
тат премедам сакр̣д апи сарах̣
сна̄тур а̄виш̣кароти

Дума по дума

кр̣ш̣н̣ася на Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а; уччаих̣ много високо; пран̣ая-васатих̣ обект на любов; преясӣбхях̣ от многобройните обичани гопӣ; апи със сигурност; ра̄дха̄ Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ; кун̣д̣ам езеро; ча също; ася̄х̣ на нея; мунибхих̣ от великите мъдреци; абхитах̣ във всички отношения; та̄др̣к ева по същия начин; вядха̄йи се описва; ят това, което; преш̣т̣хаих̣ от най-напредналите предани; апи дори; алам достатъчно; асулабхам трудно за постигане; ким каквото; пунах̣ отново; бхакти-бха̄джа̄м за личности, заети в предано служене; тат тази; према любов към Бога; идам това; сакр̣т веднъж; апи дори; сарах̣ езеро; сна̄тух̣ за този, който се е изкъпал; а̄виш̣кароти възниква.

Превод

От многото обекти на радост и от всички любими девойки във Враджабхӯми, Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ е несъмнено най-скъпа на Кр̣ш̣н̣а. И във всяко отношение, божественото ѝ езеро, според великите мъдреци, му е също толкова скъпо. Без съмнение, Ра̄дха̄ кун̣д̣а се достига много рядко дори от велики личности, а още по-трудно от обикновените предани. Ако човек просто се окъпе веднъж в тези святи води, чистата му любов към Кр̣ш̣н̣а напълно се пробужда.

Коментар

Езерото Ра̄дха̄ кун̣д̣а е толкова възвишено, защото принадлежи на Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ, която е най-любимата на Шрӣ Кр̣ш̣н̣а. От всички гопӣ тя му е най-свидна. Нейното езеро, Шрӣ Ра̄дха̄ кун̣д̣а, се описва от великите мъдреци като толкова скъпо на Кр̣ш̣н̣а, колкото и самата Ра̄дха̄. Наистина, любовта на Кр̣ш̣н̣а към Ра̄дха̄ кун̣д̣а и към Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ е еднаква. Ра̄дха̄ кун̣д̣а може да бъде достигната много рядко дори от велики личности, изцяло отдали се на преданото служене, да не говорим за обикновените предани, които се занимават единствено с практиката на ваидхӣ бхакти.

Казано е, че ако се окъпе в Ра̄дха̄ кун̣д̣а, преданият веднага ще развие чиста любов към Кр̣ш̣н̣а, каквато изпитват гопӣте. Шрӣла Рӯпа Госва̄мӣ ни съветва ако не можем да живеем постоянно на бреговете на Ра̄дха̄ кун̣д̣а, поне да се къпем там колкото може повече. Това е много важен момент в преданото служене. Шрӣла Бхактивинода Т̣ха̄кура пише в тази връзка, че Шрӣ Ра̄дха̄ кун̣д̣а е най-благодатното място за желаещите напредък в преданото служене по стъпките на приятелките (сакхӣте) и верните прислужнички (ман̃джарӣте) на Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ. Живите същества, които имат силно желание да се върнат у дома, в трансценденталното царство на Бога, Голока Вр̣нда̄вана, като постигнат духовното си тяло (сиддха деха), трябва да живеят край Ра̄дха̄ кун̣д̣а, убежището на верните слуги на Шрӣ Ра̄дха̄ и под тяхно ръководство постоянно да ѝ служат. Това е най-възвишеният метод за заетите в предано служене под закрилата на Чайтаня Махапрабху. В тази връзка Шрӣла Бхактисиддха̄нта Сарасватӣ Т̣ха̄кура пише, че дори велики мъдреци и велики предани като На̄рада и Санака, нямат възможност да се изкъпят в Ра̄дха̄ кун̣д̣а. А какво да кажем за обикновените предани? Ако имаме голямото щастие да се изкъпем дори веднъж в Ра̄дха̄ кун̣д̣а, можем да развием трансцедентална любов към Кр̣ш̣н̣а точно като гопӣте. Препоръчва се да живеем на бреговете на Ра̄дха̄ кун̣д̣а и да се потопим в любовно служене на Бога. Човек трябва редовно да се къпе там, да се откаже от всички материални схващания и да приеме подслона на Шрӣ Ра̄дха̄ и придружаващите я гопӣ. Ако прекара така целия си живот, когато напусне тялото си, той ще се върне обратно при Бога. И ще служи на Шрӣ Ра̄дха̄ така, както си е представял, докато е бил на бреговете на Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Съвършенство на преданото служене е да живеем на брега на Ра̄дха̄ кун̣д̣а и да се къпем там всеки ден това е заключението. Тази позиция се достига трудно, дори от велики мъдреци и предани като На̄рада. Няма край славата на Шрӣ Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Като служи на Ра̄дха̄ кун̣д̣а, човек получава възможност да стане помощник на Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ под вечното ръководство на гопӣте.